Kontinuerliga ugnar för värmebehandling med väte

För kontinuerligt pågående processer med fasta cykeltider som t.ex. förvärmning, åldring, anlöpning eller glödgning är genomgångsugnar det bästa valet. Ugnens design är avhängig av den kapacitet som önskas, men även av processvillkoren för värmebehandlingen, som t.ex. processtemperaturen, processatmosfären och den takt-tid som ör nödvändig.

För värmebehandlingen av ett stort antal mindre delar i en skydds- eller reaktionsgasatmosfär, som t.ex. lödning, härdning eller glödgning, rekommenderas ugnar med kontinuerlig funktion.

Om man använder en gastät retort så bildas kontrollerade skyddsgasatmosfärer i ugnen. Och ifall att man använder väte eller krackad gas som processgas utrustas ugnen naturligtvis med lämplig säkerhetsteknik.

När man bestämmer sig för ett transportsystem är det flera faktorer som spelar en roll, som t.ex. den maximala arbetstemperaturen, belastningen och även partiets geometri. Vanliga transportband är lamellbandtransportörer eller också metallbandtransportörer. För glödgning av ståltråd eller stålband används i regel genomdragningsugnar för band eller ståltråd där partiet dras genom ugnen efter det att det har lindats av framför ugnen och sedan lindas upp igen efter processen.

För en snabb kylning av komponenter monteras en vattenkyld dubbel mantel direkt på värmezonen där mantelns längd bestäms av de krav som ställs på utmatningstemperaturen.

Se även vår produkt-videofilm.