Framgångsrik mässa: ACHEMA i Frankfurt am Main – Presentation av våra nya produktsortiment

På årets mässa Achema 2018 i Frankfurt am Main kunde Nabertherm även i år med stor framgång presentera sina innovativa nyheter på sektorn laboratorie- och analysteknologi. Det var många kunder som besökte oss på mässan och som ville informera sig om våra senaste laboratorie- och industriugnar.

Nabertherm fortsätter inte bara med att kontinuerligt utveckla sina välbeprövade sortiment, utan investerar också mycket i att ständigt ta fram och utveckla nya produktfamiljer. Ett exempel på en sådan utveckling är att Nabertherm i år för första gången presenterade en familj med kompakta och vad det gäller priset mycket intressanta muffelugnar för en max. temperatur på 1 400 °C. Och våra kända högtemperaturugnar med SiC-eldning har nu också kompletterats med en större modell med en volym på hela 16 liter. Som ytterligare nyhet presenterade Nabertherm också ett kompakt torkskåp med en volym på 30 liter. Detta mindre torkskåp kompletterar nu TR-produktgruppen. En särskild höjdpunkt är de nya förbränningsugnarna i serien L..BO. Dessa ugnar har en integrerad efterförbränning som direkt efterförbränner och renar de organiska avgaser som bildas i samband med processen.

I centrum av de flesta samtalen med kunder på mässan stod även i år det faktum, att Nabertherm vid tillverkningen av sina ugnar endast använder isoleringsmaterial som inte är cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2. Denna positiva förändring omsattes i praktiken redan för två år sedan. Därför står Nabertherm idag också i främsta ledet inom ugnstillverkningen.

Alla nyheter presentera översiktligt i vår nya Laboratorie-katalog.