Framgångsrika mässor: ACHEMA (Frankfurt), Le Bourget (Paris), GIFA (Düsseldorf) Vi presenterar våra nya produktsortiment

ACHEMA

På den största mässan för laboratorieprodukter, ACHEMA i Frankfurt, presenterade NABERTHERM för första gången sitt nya sortiment med laboratorieugnar. Vid sidan om en tilltalande design utmärker sig dessa ugnar framför allt genom sina framtidsorienterade tekniska innovationer.

Som mässans highlight presenterade vi också den nya controller-generationen för första gången för stor publik. Denna generation utmärker sig genom en mycket enkel användning, modernaste dokumentationsmöjligheter, en flerspråkig display och många andra tekniska highlight.

Om du vill veta mera – se vår katalog Laboratorium.

 

Le Bourget

Tyngdpunkten på denna mässa var i år “Additive Manufacturing“, som är en ny tillverkningsmetod för mindre komponentpartier för luftfartsindustrin. Nabertherm presenterade här bland annat branschens modernaste möjligheter för en näst intill spänningsfri glödgning eller härdning av tryckta komponenter av plast, aluminium, titan eller stål.

Vid sidan om kammartorkar kan man även för vissa applikationer som mer prisvärt alternativ använda sig av exempelvis processer med argon eller kväve i enkla gasningsboxar i stället för gastäta retortugnar. Men naturligtvis har Nabertherm även teknologiskt anspråksfulla ugnsanläggningar för arbeten i skyddad atmosfär eller reaktionsgasatmosfär resp. i vakuum i sitt produktsortiment.

Dessa ugnar finns även, som många andra ugnar i Nabertherms produktsortiment, i ett utförande enligt den pyro metriska standarden AMS 2750E vilket gör dem till en intressant produkt även för kunder inom luftfartsindustrin, eftersom de uppfyller de höga krav som där ställs på en säker processövervakning och dokumentation.

Om du vill veta mera – se vår katalog Termoprocessteknik.

 

GIFA

Vid sidan om sitt omfattande ugnsprogram för smältning, kärnborttagning, värmebehandling av metaller och torkning presenterade Nabertherm på denna mässa för första gången sin modellserie NBCL.

Kammarugnarna i serien NBCL används för termisk rening av komponenter. Exempel på detta är den termiska reningen av elmotorer, lackerade ytor på stålkomponenter, munstycken på formsprutningsmaskiner för plast eller kärnborttagning för gjutgodskomponenter. Dessa ugnar är gaseldade och har en integrerad termisk efterförbränning, även den gaseldad. Tack vare den förinställda atmosfären med mycket låg syrehalt resp. den reducerade atmosfären i ugnen förhindras effektivt en lokal självantändning på arbetsstycket, vilket i sin tur förhindrar skador som orsakas av övertemperatur. Avgaserna som bildas leds ut ur ugnsrummet till den termiska efterförbränningen där de efterbränns. Beroende på vilka slags avgaser det är fråga om är en återstodsfri omsättning möjlig.

Om du vill veta mera – se vår katalog Gjuteri.