Företagshistoria

I vår egenskap som traditionellt  familjeföretag förfogar Nabertherm över den nödvändiga finansiella styrkan och oberoendet för att säkra och bygga ut sin internationellt ledande position och höga tekniska nivå.


Företagsgrundare
Conrad Naber

16.09.1947
Company foundation by Conrad Naber in Bremen

1954
Företaget flyttar till Lilienthal
Totalt 15 medarbetare
Utbyggnad med en ny byggnadsdel på 350 m² till verksamhet 1

1967
Ombildning till Naber Industrieofenbau KG

Utbyggnad av byggnaden fabrik 1 till 2400 m²

1972
En kontorsbyggnad på 1.200 m² byggs

1973
Obildning till Naber Industrieofenbau GmbH + Co. KG

1977
Utbyggnad av byggnaden fabrik 1 till 5700 m²

1979
Exportandelen ökar till 29 %

 

1980
Uprättande av byggnad verksamhet 2 på 4.000 m²

 

1983
Upprättande av byggnad verksamhet 3, 2.400 m²

1985
Öknnig av exportandelen till 43 %

1989
Ombildning till Nabertherm GmbH + Co. KG

1998
50 %-igt delägarskap i HERMES electronic GmbH
Sedan 1997
Grundande av säljbolag:
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Schweiz AG, Switzerland
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Shanghai Ltd., China
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Ibérica, Spain

2001
Inom ramen för företagsdelningen övertar Nabertherm GmbH de operativa funktionerna under verkställande direktör Friedrich Wilhelm Wentrot, styrelseordförande Conrad Naber

2005
Införande av vakuumteknologin

2006
Byggnation av utleveranshall på 800 m²

2007
Martin Naber blir styrelseordförande

2008
Exportandelen ökar till över 60 %

 

2009
Utbyggnad av kundcentrumet

2011
Upprättande av byggnad verksamhet 4, 4.000 m²

2012
Utökning av genomgångsugnssortimentet AMS-ugnar

2013
Introduktion av overhead-ugnssortimentet

Utökning av komposit-ugnar med stor volym för luftfartsindustrin

2014
Introduktion av indirekt gaseldade ugnar för förvärmning av plåtar för bilindustrin

2015
Introduktion av den nya generationen laboratororieugnar för 3000 °C

Introduktion av en ny generation Arts & Crafts-ugnar

Introduktion av en ny generation genomgångsugnar för värmebehandling av fjädrar

 

2016
Presentation av ett ugnssortiment för Additive Manufacturing

Introduktion av en ny Controller generation

 

2017
Upprättande av byggnad verksamhet 5, 4.400 m²

Introduktion av en ny generation genomgångsugnar med deflektorströmning

 

29.01.2018
Conrad Naber som grundade vår firma avled 95 år gammal

2018
Idrifttagning av en ny kompletterande TRUMPF-laseranläggning

09.04.2019
Ny företagsledning. Timm Grotheer är nu ny verkställande direktör i stället för den tidigare verkställande direktören Friedrich-Wilhelm Wentrot.