Data & fakta

Nabertherm gruppen
Moderbolaget: Nabertherm GmbH
Kärnverksamheten: Industriugnar; måttsydda, innovativa thermprocesslösningar
Grundad: 1947, familjeföretag
Omsättning: 60 Mio EUR
Medarbetare: 500
Kunder: 150.000 över hela världen
Holdingbolag: Hermes
Försäljningsorganisation

Nabertherm Ltd. (Shanghai)
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Switzerland AG
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Ibérica, Spain
Nabertherm Benelux, The Netherlands


Alla andra länder se försäljning över hela världen

Företagssäte: Lilienthal
Municipal court Walsrode, HRB 121582
Administration: VD: Timm Grotheer
Styrelseordförande: Martin Naber