Data & fakta

Nabertherm gruppen
Moderbolaget: Nabertherm GmbH
Kärnverksamheten: Industriugnar; måttsydda, innovativa thermprocesslösningar
Grundad: 1947, familjeföretag
Omsättning: 50 Mio EUR
Medarbetare: 500
Kunder: 150.000 över hela världen
Holdingbolag: Hermes
Försäljningsorganisation

Nabertherm Ltd. (Shanghai)
Nabertherm SARL, France
Nabertherm Italia, Italy
Nabertherm Switzerland AG
Nabertherm Ltd., UK
Nabertherm Inc., USA
Nabertherm Ibérica, Spain

Alla andra länder se försäljning över hela världen
Företagssäte: Lilienthal
Municipal court Walsrode, HRB 121582
Administration: VD: Friedrich-Wilhelm Wentrot
Styrelseordförande: Martin Naber