Termoprocessteknologi

Anlöpning, uppkolning, utlagring, glödgning, härning, nitrering, lödning i skyddsgasatmosfär, aducering, torkning, seghärdning – och detta är bara några av de applikationer som är möjliga med vårt omfattande ugns- och anläggningsprogram. Från kompakta härdningsugnar till helt automatiska anläggningar inklusive materialhanteringsanordningar och processdokumentation för olika värmebehandlingsprocesser som kommer till användning inom additiv tillverkning - vi har med säkerhet  en skräddarsydd lösning även för dina applikationer.

Många metaller kräver en värmebehandling i skyddsgasatmosfär eller i vakuum. Värmebehandling av aluminium, torknings- eller förvärmningsprocesser  är i regel processer som sker i luftatmosfär. 

Termoprocessteknologi I

In denna katalog beskrivs ugnar och anläggningar som används för värmebehandlingsprocesser i luftatmosfär, som t.ex. anlöpning, åldring, sluthärdning, glödgning, härdning, avbindningsglödgning, smidning, torkning, seghärdning, förvärmning.

Produktvideos

Termoprocessteknologi II

I vår katalog Termprocessteknologie II presenterar vi översiktligt våra olika ugnskoncept samt respektive tillbehör som kan komma till användning för olika processer som realiseras med brännbara och icke brännbara reaktionsgaser, i saltbad eller i vakuum.

Produktvideos