Termoprocessteknologi

pdf

pdf

Start, glödning, härdning, seghärdning, upplösningsbehandling, smide, utskiljningshärdning, förvärmning, torkning, åldring - Allt detta är endast några tillämpningar för vårt omfattande ugn- och anläggningsprogram. Allt från kompakta härdningsugnar till helautomatiskt arbetande anläggningen med transportteknik och processregistrering - Vi har säkert den specialanpassade lösningen för din tillämpning.

Termoprocessteknologi I

Ugnar och anläggningar för att anlöpa, glöda, härda, seghärda, lösningsglöda, smida, utskiljningshärda, förvärma, torka, åldra

Produktvideos

Thermprozesstechnik II schwedisch

Ugnar, gasningslådor, härdningssystem, härdningsbad, chargeringsplattor, tänger, handskar, matningskorgar, övrigt tillbehör

Produktvideos