Arts & Crafts

Tillval toppladdade Top 130 - Top 220

Golvvärme som tillval
Golvvärme och manuell zonstyrning

Du behöver särskild jämn temperatur för Dina arbeten? Då rekommenderar vi för våra stora toppladdade golvvärmen som tillval.

I samband med golvvärmen kan den valfria styrningen P470 manuell styra en andra uppvärmningszon. Som vanligt ställer Du in Din brännkurva i controllern. När Du upptäcker att temperaturutjämningen behöver förändras uppifrån och ned kan det justeras enkelt.