Arts & Crafts

Standardutförande toppladdad

Top 45 - Top 220

I spår insatta uppvärmningselement ger optimal skydd mot skador.
De toppladdade modellerna har som standard halvledarreläer som reglerar värmeaggregatet nästan ljudlöst under bränningen.
De integrerade gastrycksstötdämparna underlättar ugnslockets öppnande och stängning. Även stora modeller kan öppnas utan problem.
Isolering i flera lager för låga temperaturer på utsidan. Högvärdig och energibesparande bakre isolering på modellerna Top 45eco, Top 60eco, Top 80 - Top 220.
Steglöst justerbar tilluftslucka i ugnsbotten för bra från- och tilluft och korta nedkylningstider.
Frånluftöppning, 80 mm diameter, i ugnens bakre område för jämn utdrag av frånluften.
Underrede på rullar.
Bekväm och enkel manövrerad controller för exakt temperaturstyrning. Genom informationsmenyn kan viktig data om strömförbrukning och drifttimmar utläsas. Läs närmare i beskrivningen på sidorna 30f.
Termoelementen är skyddade genom installation i isoleringen.