Arts & Crafts

Standardutförande kammarugnar

Vi rekommenderar:

En brännugn bör inte användas med sin maxkapacitet över en längre tid. Modellerna med en Tmax på 1300 °C är konstruerade för regelbundna användningstemperaturer på ca 900 °C - 1230 °C. Om man ofta bränner över dessa temperaturer rekommenderar vi istället våra kammarugnar med temperturer upp till 1340 °C

Dörren har dubbla väggar och en livslång tätning. Framsidan är av ädelstål (N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Skydd för bottenupphettningen med SiC-plattor med jämn staplingsförmåga.
Hus med dubbla väggar för lägre temperatur på utsidan. Sidoplåtar av förzinkat stål (N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Controller upphängd i ugnsdörren. Avtagbar för bekväm och enkel användning.
Fri värmestrålning via värmeslingor på keramiska rör, optimal placering för mycket god temperaturutjämning (N 500 E, N 100 - N 2200/H, NW 150 - NW 1000/H).
Halvledarrelän för styrning av ugnens upphettning. Tystgående och nästan slitagefritt kopplar halvledarreläer i korta intervall för optimal utjämning av temperaturförloppet i brännkurvan.
Resttorkningsfunktion som stängs när den inställda temperaturen, som styrs via en controller, har uppåtts för NW 150 - NW 300, N 140 E - N 280 E, N 100 - N 300).
Steglös justerbar tilluftsöppning för optimal lufttillförsel under bränningen och korta nedkylningstider. Automatisk styrning finns som tillval (från modell NW 440, från modell N 440, N 500 E).
Motorstyrt frånluftspjäll i mitten på ugnstaket för optimal avluftning av ugnsrummet (från modell NW 440, från modell N 440, från modell N 500 E).
Avluftsöppning mitt i ugnstakets bakre utrymme för jämn avluftsventilation till modell N 300, NW 300, N 280 E.