Arts & Crafts

Gaseldade kammarugnar

Kammarugnar NB 400 med underrede

Gassträcka och termoelement på kammarugnen

Effektstark brännare

Automatiserad programförlopp via controllern

Vissa brännprocesser eller anslutningsvillkor kräver en gaseldad kammarugn. Korta uppvärmningstider och unika bränningsresultat är säkerligen övertygande argument.

De med högeffektiva gasbrännare utrustade kammarugnar NB 300 - NB 600 lämpar sig för kreativa tillämpningar. Som standard ingår redan en automatisk temperaturreglering. Controllern övertar processtyrningen genom att den automatiskt kopplar om brännarna mellan stor och liten last efter det att brännarna har tänts manuellt. Brännarna har optimerats i den utsträckning, att du får en relativt exakt reglering redan från och med 300 °C. Ändå rekommenderas att låta varan torka helt för att förhindra kassering genom för snabb uppvärmning vid lägre temperaturer. Efter programslut stängs brännarna automatiskt av.

 • Mycket effektiva atmosfäriska brännare för uppvärmning med gasol (anslutningstryck 1,5 bar/20 mbar eller 50 mbar) eller med naturgas (anslutningstryck 20 mbar eller 50 mbar)
 • Speciell positionering av gasbrännarna avhängigt av användningen med flamstyrning för optimal temperaturjämnhet
 • Manuell justering av effekt och atmosfär (reducerande eller oxiderande)
 • Gasarmaturer enligt DVGW med flamövervakning och säkerhetsventil
 • Flerskiktad, reduktionsbeständig isolering av lättviktstegel och en högvärdig bakre isolering för låg gasförbrukning
 • Självbärande och okrossbar valvmurad takkonstruktion
 • Chassi i miljövänlig långlivad pulverbeläggning
 • Hus med dubbla väggar och bakre luftning
 • Dörr med dubbla väggar och tätning med lång livslängd
 • Inställbar dörr
 • Frånluftskorsten
 • Levereras inkl. Underrede
 • Bekväm matningshöjd med underrede på 800 mm (NB 300) och 500 mm (NB 400, NB 600)
 • Ändamålsenligt användning enligt bruksanvisningen
ModellTmaxNyttoutrymmets mått i mmVolymYttre mått i mmEffektElektriskVikt
 °Cbthin lBTH2kWanslutning*1i kg
NB 3001300450700780300125014202150401-fas430
NB 40013005007501000440130014852250801-fas700
NB 600130050011001000650130018002250801-fas850
1Vid manuell drift behövs ingen strömanslutning *Anvisningar för anslutningsspänning, se sida 30 2Inklusive 440 mm frånluftsskorsten (kan demonteras)