Arts & Crafts

Tillval fusingugnar GF och GFM

Synglas i öppningarna för lufttillförseln för att kunna iaktta glaset.
Motorstyrd frånluftlucka för snabbare nedkylning av ugnen efter bränningen.
Golvvärme för jämn genomvärmning även av stora objekt.
Automatisk motorstyrd lucköppning
Växelbordssystem för att utnyttja ugnens restvärme och för att förkorta cykeltiderna genom bordsväxling i varmt tillstånd hos modellerna GFM (avhängigt av glasets temperaturväxlingsbeständighet).