Arts & Crafts

Produktfördelar fusingugnar GF och GFM

Tackvärme-element, som anordnats tätt intill varandra för direkt och jämn bestrålning av glaset.
Jämn bordsyta med isolering i robusta lättflintstenar och markerad besättningsyta.
Huvisolering i som icke cancerframkallande klassificerad keramikfiber för en snabb uppvärmning och avkylning.
Tyst gång för värmeelementets koppling via halvledarerelä.
Luftintagsöppning som kan stängas för luftning, snabbkylning och för att kunna observera partiet.
Handtag på vänster och höger huvsida för öppning och stängning av ugnen.
Lättöppnad och lättstängd huv, stöds av gastrycksdämpare.
Modellerna GF med ett underrede på rullar.