o

Arts & Crafts

Produktfördelar fusingugnar

Tätt intill varandra anordnade värmeelement i taket, skyddat placerade i kvartsglasrör, för direkt och jämn värmestrålning på glaset
Jämn bordsyta med isolering i robusta lättflintstenar och markerad besättningsyta
Alla isoleringsmaterial är uteslutande klassade som inte cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller2
Hus med dubbla väggar i rostfritt stål resp. ädelstål i tilltalande design
Stora handtag till vänster och höger på kåpan (GF 600 i mitten)
Gasstötdämpare för enklare öppning och stängning av kåpan
Inställbara, stora snabbförreglingar – användbara även om man arbetar med handskar
Stängbar öppning för luftning, snabbare kylning och för observation av objekten som behandlas
Robust understativ på rullar med extra plats för glas och verktyg
Ergonomisk beskickningshöjd på 860 mm
Tyst gång för värmeelementets koppling via halvledarreläer
Säker värmefrånkoppling när kåpan öppnas