Arts & Crafts

Uppställningsvillkor och avledning av frånluft

Exempel på en frånluftstyrning vid anslutning via en bypass stos eller en fristående frånluftskorsten.

Allmänna uppställningsvillkor

När man ställer upp ugnen ska man se till att det finns ett säkerhetsavstånd runtom på 0,5 m till alla brännbara material och ett avstånd på 1,0 m till taket. Om avståndet till taket är mindre ska kunden installera en värmebeständig isolering. Om det inte finns några brännbara material i närheten är också ett avstånd runtom på 0,20 m tillåtet. Ugnen ska ställas på ett icke brännbart underlag (brandskyddsklass A DIN 4102 – till exempel: betong, byggkeramik, glas, aluminium, stål). Golvet resp. underlaget ska vara jämnt och plant så att ugnen står helt vågrätt. Ugns- och kopplingsanläggningar är inte avsedda för användning utomhus.

Avledning av frånluft

När man bränner keramik så finns, beroende på vilken kvalitet leran resp. glasyren har, risk att hälsofarliga gaser och ångor bildas. Därför är det viktigt att på lämpligt sätt avleda alla avgaser till ett ställe utomhus. Vi rekommenderar att ansluta frånluftrör till ugnen för att på så sätt avleda avgaserna på säkert sätt.

Som avgasrör kan ett förzinkat stålrör eller ett rör av rostfritt stål med Ø 80 mm användas (till modell N 300/H). Detta rör ska läggas så att det lutar uppåt. För att kunna blanda avgaserna med frisk luft krävs en tillräckligt god rumsventilation.

Man måste utgå i från att frånluften i avgasröret kan ha en så hög temperatur som ca 200 °C. Det finns alltså risk att bränna sig på bypass stosen och på rören. Det är också viktigt, att väggenomföringen (A) består av värmebeständigt material. Vi rekommenderar att anlita en firma som monterar ventilationsanläggningar för upplysning om avgasrörens dimensionering.