Dental

Hög kvalitet och attraktiva priser kännetecknar Nabertherms ugns- och tillbehörsprogram inom dentalbranschen. Från förvärmningsugnar för inbäddningsmassor och  gjutmufflar över ett stort sortiment av sintringsugnar för  zirkonoxid, genomskinlig zirkonoxid och  CoCr-legeringar samt av ugnar för nästan spänningsfri glödgning efter lasersintring – i vårt stora produktprogram har vi med all säkerhet också den perfekta lösningen för din värmebehandlingsprocess. Korta leveranstider - de flesta ugnsmodeller finns på lager – är ytterligare en fördel som du har med Nabertherm-produkter.