Gaseldade ugnar

Om du behöver mycket korta uppvärmningstider för bränningen eller om du inte har någon möjlighet att ansluta en elektrisk ugn så är de gaseldade Nabertherm kammarugnarna en idealisk lösning. Tack vare de optimerade brännarnas speciella läge får man en mycket god temperaturjämnhet. Och om du hellre vill arbeta utomhus där det inte finns någon elanslutning rekommenderar vi en Nabertherm raku-ugn som du kan använda med konventionell propangas.

Produktvideos