Fusingugnar

För dina glasarbeten har Nabertherm också fusingugnar i olika storlek och i olika utförande i sitt program. Vid sidan om platsbesparande bordsmodeller har alla övriga modeller rullar så att du kan utnyttja utrymmet på din verkstad på bästa sätt. För en professionell och effektiv användning har Nabertherm också växelbordssystem som ger kortare cykeltider.

Produktvideos