Avancerade material

På sektorn Advanced Materials erbjuder vi intressanta lösningar för många olika applikationer inom pulvermetallurgin och på sektorn teknisk keramik samt för tillverkningen av bränsleceller och för andra innovativa användningsområden – bland annat också för keramiskt 3D tryck. Våra el- och gaseldade ugnar finns för drift i luft, skyddsgasatmosfär eller vakuum och de kan också levereras för drift i renrum. Eftersom vi har allt från små laboratorieugnar till helautomatiska kombiugnsanläggningar för avbindning och sintring i en enda process med avgasrening (termisk/katalytisk) hittar även du tillsammans med oss med säkerhet en optimal lösning för just dina behov. Utgående från vårt omfattande standardsortiment kan vi erbjuda olika koncept till ett fördelaktigt pris. Med hjälp av vårt utvecklingsteam, som är ett av de största i ugnsbranschen, kan vi också  leverera i stort sett alla kundspecifika anläggningar som önskas!

Produktvideos