The Nabertherm Furnace World 

News

Ny katalog Additiv Manufactoring

I den nya katalogen ""Additiv Manufactoring"" beskrivs i detalj olika lösningar för värmebehandlingen av byggkomponenter som sista steg i den additiva tillverkningsprocessen.

Läs mer

Kontinuerliga ugnar för värmebehandling med väte

För kontinuerligt pågående processer med fasta cykeltider som t.ex. förvärmning, åldring, anlöpning eller glödgning är genomgångsugnar det bästa valet. Ugnens design är avhängig av den kapacitet som önskas, men även av processvillkoren för värmebehandlingen, som t.ex. processtemperaturen, processatmosfären och den takt-tid som ör nödvändig.

Läs mer