The Nabertherm Furnace World 

News

Framgångsrik mässa: ACHEMA i Frankfurt am Main – Presentation av våra nya produktsortiment

På årets mässa Achema 2018 i Frankfurt am Main kunde Nabertherm även i år med stor framgång presentera sina innovativa nyheter på sektorn laboratorie- och analysteknologi. Det var många kunder som besökte oss på mässan och som ville informera sig om våra senaste laboratorie- och industriugnar.

Läs mer

Substitution för produkter av aluminiumsilikatull inom industriugnsbyggnaden (engelska)

Vid sidan om att lösa de problem som hänför sig till de tekniska utmaningar vi har idag ser vi det också som vår uppgift inom produktionen av industriugnar att använda all vår know-how och all vår kunskap och erfarenhet till att begränsa våra medarbetares och kunders hälsorisker till ett absolut minimum. Med en helhets substitution av aluminiumsilikatull har Nabertherm GmbH lyckats omsätta kraven i de tekniska bestämmelserna för farliga ämnen (TRGS 619) på ett vägledande sätt. 

Läs mer